Kasaba Tarihi

Kasabamızın yerleşim tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte kasabamızın ilk yerleşim yeri olan kışla mevkiinde yapılan araştırmalar sonucunda 1000 yıllık kalıntı Lara rastlanmıştır kasabamız Bizans döneminde yerleşim yapılmış Hasan dağının eteklerinde mutavazi bir kasabadır

Kasaba halkı olarak yoksulluk ve sıkıntılar çekmiş ol sakta kendi örf ve adetlerimizden vazgeçmedik benliğimiz ve kimliğimiz değiştirmeden emek vererek gayret göstererek halk olarak çok çalıştık kasaba halkı olarak vatanına milletine devletine bayrağına bağlı evlatlar yetiştirmekten taviz vermedik tavizde vermeyeceğiz ne kadar zorluklar çek sekte Türklük benliğimizden taviz vermeden vatan toprağı kutsaldır diyerek topraklarımız terk etmedik kasabamız şuan ki yerleşim yeri itibari Niğde ili Altunhisar ilçesine bağlı olarak 1999 yılında belediye olmuş 3 mahalleden oluşmaktadır bu mahalleler Yaka mahallesi Yeni mahalle Cumhuriyet mahallesidir Altunhisar ilçesinin nüfus ve yerleşim bakımından en hızlı gelişen ve büyüyen kasabasıdır nüfusumuzun %80 genç nüfustan oluşmaktadır