Cografi Yapısı

Kasabanı  yüzölçümü 611 kilometrekare olup, yüksekliği yerleşim yerinde 1.400 metreyi bulmaktadır. Kasabamızın kuzeyinde Hasan Dağı , Doğusunda Altunhisar  , Batısında  Keçikalesi , güneyde Konya il sınırı  ile çevrili olup, yazları sıcak ve kurak kışları soğuk ve kar yağşlı geçer Hasan dağının  zirvesine yakın,bir yerleşim birimidir. Doğal geçim kaynakları hayvancılığa dayanır tarıma  el verişilidir  geri kalan kasaba sakinleri de nakliye işleriyle uğraşır 

Kasabamızın Şehir Merkezlerine Uzaklıkları
Şehirler                                                   Mesafe (km)     .
Karakapı – Niğde                                   59.09  (km)
Karakapı – Bor                                       45 (km)
Karakapı – Altunhisar                           24 (km)