İLKELERİMİZ

 

İLKELERİMİZ

 • Adil, güvenilir, kaliteli, şeffaf, katılımcı ve yenilikçi bir yönetim anlayışı benimsemek,
 • Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkarak gelişmeyi sağlamak ve yeni projeler üretmek,
 • Yaratıcı ve yenilikçi olmak,
 • Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
 • İnsan odaklı ve hemşerilerin memnuniyetini esas alan hizmet sunmak,
 • Ekip ruhu ve takım çalışmasına önem vermek,
 • Sosyal belediyeciliği esas almak,
 • Halkın değerlerine saygılı olmak,
 • Kültürel ve doğal değerleri korumak,
 • Çevre korumaya önem vermek ve bunun için gereken koşulları oluşturmak,
 • Karar alma sürecine katılımı genişletmek,
 • Kentlilik bilinci ve hemşeri kültürü oluşmasına katkıda bulunmak,
 • Toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı özendirmek.