Nikah İşlemleri

NİKAH MEMURLUĞU      :
 
Belediyemiz Nikah İşlemleri    Yazı İşleri  Müdürlüğü  Sorumlusu Mustafa AĞRALI tarafından yürütülmektedir.
 
NİKAH İŞLEMLERİNİN YAPILMASI    :
A) KANUNİ DAYANAK     :          
 
Nikah işlemleri; Bakanlar Kurulunun 10/07/1985 tarih ve 85/9747 sayılı kararı ile hazırlanan Evlendirme Yönetmeliğine istinaden gerçekleştirilir.
           
B) İŞLEMLER          :
 
  1. Nikah işlemleri öncelikle müracaat ile başlamaktadır. Nikah yaptırmak için;  5’er adet vesikalık resim (Yönetmelikte belirtilen özelliklerde), nüfus cüzdanları ile Evlendirme memurluğuna müracaat edilir.
  2.             Evlendirme Memuru kimlik bilgilerini içeren;
  3. Evlenme Beyanı, Nüfus Cüzdanı sureti belgelerinin tanzim edilip edilmediğini kontrol eder. İmzaları karşılığında başvuruyu kabul eder. Ardından; Nüfus Müdürlüğünden nüfus kayıt ve adres bilgilerini talep etmek üzere Evlenme Ehliyet Belgesi,   Sağlık Ocağına hitaben Sağlık Raporu talep belgeleri tanzim olunarak evlenecek olan çiftlerin bu kurumlara müracaat etmeleri sağlanır. Bunlarla birlikte Malmüdürlüğünden Uluslar arası Aile Cüzdanı da talep edilir. Toparlanan evraklar Evlendirme Memurluğu tarafından incelendikten sonra evlenmeye mani herhangi bir engel bulunmaması halinde evlenme kütüğüne kayıt yapılır. Evlenme kütüğüne yapılan kayda bağlı kalınarak Uluslar arası Aile Cüzdanı doldurulur. Evrak tanzimi böylece tamamlandıktan sonra evlenme merasimine geçilir.
  4. Evlenme merasimi;  belediyede yapılması halinde belediye binasında evlendirme memurluğu olarak düzenlenmiş odada en az iki şahit huzurunda evlendirme memuru tarafından yapılır.
  5. Merasim belediye binası dışında talep edilen herhangi bir yerde ki belediye sınırları dışarısına çıkılamaz yapılacak ise, konu ilk müracaatta evlendirme memuruna bildirilir. Evlendirme memuru; tanzim olunacak evrakları aynen yukarıda belirtildiği şekilde hazırlayarak, merasime hazır hale getirir. Evlenme merasiminin yapılacağı yer ve saatte hazır bulunarak evlenme işlemini gerçekleştirir.
  6. Evlenme Akdi yapıldıktan sonra Uluslar arası aile cüzdanı Evlenme Memuru tarafından çiftlere teslim edilir ve merasim sona erer. Ardından Evlenme Memuru; Evlenme Mernis Bildirimini tanzim ederek Nüfus Müdürlüğü’ne ulaştırır. Nüfus Müdürlüğünce evlenme nüfus kütüğüne işlenip tescili yapıldıktan sonra evlenme işlemi tamamlanmış olur.
  7. Çiftlerin, Nüfus cüzdanı değiştirme işlemlerinin yapılabilmesi için, Tescil işleminin mutlak surette yapılmış olması gerekmektedir.
  8.